ผู้รับ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2


เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการส่ง :   
อัพเดทโปรแกรมเริ่มต้นใช้งาน
ดาวน์โหลดข้อมูล จำนวน 2 ไฟล์
จัดการข้อมูลผ่านเน็ต  
คู่มือจัดการข้อมูลผ่านเน็ต
พิมพ์แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

ไฟล์ที่ต้องส่งขึ้นอินเทอร์เน็ต
C:\m6104\NET\ทุกไฟล์    ได้แก่  cremhelp1.html  school.html  t256104.php  desc6104.sql  sala6104.sql  user6104.sql

ทุกเขตทั่วประเทศ