ผู้รับ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการส่ง :   
เฉพาะเขตของท่านทุกเขตทั่วประเทศ
update E-Money05  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17:31 น.

อัพเดทโปรแกรมเริ่มต้นใช้งาน 
ดาวน์โหลดข้อมูล จำนวน 1 ไฟล์ จัดการข้อมูลผ่านเน็ต   คู่มือจัดการข้อมูลผ่านเน็ต
  
ไฟล์ที่ต้องส่งขึ้นอินเทอร์เน็ต 
ชื่อไฟล์ในเครื่องที่ติดตั้งระบบ E-Moneyสถานะชื่อไฟล์ในอินเทอร์เน็ต
C:\m5803\NET\ทุกไฟล์    ได้แก่  cremhelp1.html  school.html  t255803.php  desc5803.sql  sala5803.sql  user5803.sql
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 15/02/2552
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2